Pulirapid antibakterijsko sredstvo protiv kamenca 500ml

Idealan za svakodnevnu upotrebu u kupatilu i kuhinji. Dubinski čisti i uklanja mrlje od kamenca i sapuna, štiti površine i vraća im sjaj. Pomaže u otklanjanju bakterija i klica.
Upotreba
Naprskati na površinu ili na krpu i prebrišite površinu. Odmah obilato isperite.
Osušite radi većeg sjaja. Na tvrdokorne naslage nanesite direktno i ostavite da deluje nekoliko minuta (mogla bi da se stvori pena). Odmah obilato isperite.
Ne upotrebljavati na:
Mermeru, granitu i drugim prirodnim materijalima, obojenim laminatima, vrućim površinama ili predmetima.
Mere opreza i upozorenja:
Dovodi do teškog oštećenja oka Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda.
Čuvati van domašaja dece.
Pre upotrebe pročitati informacije na etiketi.
Nositi zaštitne rukavice, zaštitnu odeću, zaštitne naočare i zaštitu za lice.
AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće ućiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Hitno pozvati Centar za kontrolu trovanja ili se obratiti lekaru. Skladištiti pod kljucem.
Sastav
Identitet supstanci koje doprinose klasifikaciji smeše:
2-hidroksipropionska kiselina
Sastav: 5-15%: 2-hidroksipropionska kiselina, <5%: nejonski surfaktanti.
Drugi sastojci: miris.
Pulirapid Ingenizzante