Pulirapid inox,keramika protiv kamenca 750ml

Sredstvo protiv kamenca koje bez poteškoća otklanja čak i najtvrdokornije naslage vodenog kamenca, mrlje od vode, rđe i sapuna. Zahvaljujući svom sastavu, štiti površine i čini ih blistavijim, sprečava nakupljanje kamenca i prljavštine te olakšava buduća čišćenja.
Upotreba
U slučaju korišćenja nerazređenog sredstva staviti nekoliko kapi na vlažni sunđer i očistiti po površini. Odmah obilno isprati. Obrisati za veći sjaj.
Kod tvrđih naslaga, sipati direktno na mrlje i ostaviti nekoliko minuta (može se pojaviti vrenje u kontaktu s kamencem). Obilno isprati i ako je potrebno ponoviti postupak.
U slučaju da se koristi razređeno sredstvo, rastvoriti 4 čepa u litri vode, očistiti po površini i isprati.
Ne upotrebljavati na:
Mermeru, granitu i drugom prirodnom kamenu, obojenom laminatu, kadama za hidromasažu, toplim predmetima ili površinama.
Ako ste u dilemi, preporučuje se isprobati proizvod na nevidnom mestu.
Mere opreza i upozorenja:
Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka. Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda. Čuvati van domašaja dece. Pre upotrebe pročitati informacije na etiketi. Nositi zaštitne rukavice, zaštitnu odeću, zaštitne naočare i zaštitu za lice.
AKO SE PROGUTA: Isprati usta. Ne izazivati povraćanje.
AKO DOSPE NA KOŽU (ILI KOSU): Hitno ukloniti/skinuti svu kontaminiranu odeću. Isprati kožu vodom/istuširati se.
AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Hitno pozvati Centar za kontrolu trovanja ili se obratiti lekaru.
Skladištiti pod ključem.
Sastav
Identitet supstanci koje doprinose klasifikaciji smeše:
Ortofosforna kiselina; undekanol, razgranati i linearni, propoksilat, etoksilat
Sastav: 5-15%: sulfaminska kiselina, ortofosforna kiselina; < 5%: fosfonati, amfoterni surfaktanti, nejonski surfaktanti.
Drugi sastojci: miris, boja.
classic

Pulirapid sa prirodnim sirćetom protiv kamenca 750ml

Nova aktivna formula efikasnija u borbi protiv kamenca. Jedini koji dubinski čisti i ostavlja površine kao potpuno nove i bez ogrebotina. Karakteriše ga prijatan miris.
Upotreba
U slučaju korišćenja nerazređenog sredstva staviti nekoliko kapi na vlažni sunđer i očistiti po površini. Odmah obilno isprati. Obrisati za veći sjaj.
Kod tvrđih naslaga, sipati direktno na mrlje i ostaviti nekoliko minuta (može se pojaviti vrenje u kontaktu s kamencem). Obilno isprati i ako je potrebno ponoviti postupak.
U slučaju da se koristi razređeno sredstvo, rastvoriti 4 čepa u litri vode, očistiti po površini i isprati.
Ne upotrebljavati na:
Mermeru, granitu i drugom prirodnom kamenu, obojenom laminatu, kadama za hidromasažu, toplim predmetima ili površinama.
Ako ste u dilemi, preporučuje se isprobati proizvod na nevidnom mestu.
Mere opreza i upozorenja:
Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka. Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda. Čuvati van domašaja dece. Pre upotrebe pročitati informacije na etiketi. Nositi zaštitne rukavice, zaštitnu odeću, zaštitne naočare i zaštitu za lice.
AKO SE PROGUTA: Isprati usta. Ne izazivati povraćanje.
AKO DOSPE NA KOŽU (ILI KOSU): Hitno ukloniti/skinuti svu kontaminiranu odeću. Isprati kožu vodom/istuširati se.
AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Hitno pozvati Centar za kontrolu trovanja ili se obratiti lekaru.
Skladištiti pod kljucem.
Sastav
Identitet supstanci koje doprinose klasifikaciji smeše:
Ortofosforna kiselina; undekanol, razgranati i linearni, propoksilat, etoksilat
Sastav: 5-15%: sulfaminska kiselina, ortofosforna kiselina; < 5%: fosfonati, amfoterni surfaktanti, nejonski surfaktanti.
Drugi sastojci: miris, boja.
Pulirapid Classic

Pulirapid antibakterijsko sredstvo protiv kamenca 500ml

Idealan za svakodnevnu upotrebu u kupatilu i kuhinji. Dubinski čisti i uklanja mrlje od kamenca i sapuna, štiti površine i vraća im sjaj. Pomaže u otklanjanju bakterija i klica.
Upotreba
Naprskati na površinu ili na krpu i prebrišite površinu. Odmah obilato isperite.
Osušite radi većeg sjaja. Na tvrdokorne naslage nanesite direktno i ostavite da deluje nekoliko minuta (mogla bi da se stvori pena). Odmah obilato isperite.
Ne upotrebljavati na:
Mermeru, granitu i drugim prirodnim materijalima, obojenim laminatima, vrućim površinama ili predmetima.
Mere opreza i upozorenja:
Dovodi do teškog oštećenja oka Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda.
Čuvati van domašaja dece.
Pre upotrebe pročitati informacije na etiketi.
Nositi zaštitne rukavice, zaštitnu odeću, zaštitne naočare i zaštitu za lice.
AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće ućiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Hitno pozvati Centar za kontrolu trovanja ili se obratiti lekaru. Skladištiti pod kljucem.
Sastav
Identitet supstanci koje doprinose klasifikaciji smeše:
2-hidroksipropionska kiselina
Sastav: 5-15%: 2-hidroksipropionska kiselina, <5%: nejonski surfaktanti.
Drugi sastojci: miris.
Pulirapid Ingenizzante